Molimo Vas sačekajte
Dečija astma
Šta treba da znaš o svojoj astmi ?

Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece

Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Prvi i drugi kontrolni pregled edukovane dece
Od januara 2011. godine krenuli su kontrolni pregledi edukovane dece. Pošto je kroz edukaciju prošlo 578 dece i isti broj roditelja, svi su pozvani na Prvi kontrolni pregled 4 meseca posle edukacije i Drugi kontrolni pregled 8 meseci posle edukacije.

Na Prvom kontrolnom pregledu su deca i roditelji popunjavali Upitnik o kvalitetu života i Upitnik o kontroli astme, a pulmolog je pregledao dete i uzeo podatke o toku astme tokom 4 meseca posle edukacije.

Istovremeno je zakazan i termin za Drugi kontrolni pregled, na kome su deca pored popunjavanja predhodno navedenih upitnika radili kontrolnu spirometriju i popunjavali Kontrolni upitnik koji je sadržao i pitanja o odnosu deteta i roditelja prema astmi i terapiji astme. Cilj uzimanja Kontrolnog upitnika je bio da se sagleda da li je došlo do promene odnosa, odnosno do smanjenja strahova od bolesti i terapiji posle edukacije.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta da radim ako mi se javi kašalj, stezanje u grudima i teško disanje?
Odmah uzmi svoju plavu pumpicu, 2 doze preko komore koju inače koristiš. Za nekoliko minuta disanje će ti se popraviti. Ako ti nije bolje, ili ti se za neko vreme opet pogorša stanje, ponovo...
Opširnije
Hoće li astma ikad nestati?
Mnoga deca koja su u detinjstvu, pre polaska u školu imala astmu, kasnije nemaju probleme. Ipak ima i onih koji ne prestaju da imaju astmatske napade u pubertetu, a i kasnije u odraslom dobu. Kada...
Opširnije

Pokrovitelj